Jaarvergadering/Ledenvergadering

Op vrijdag 11 oktober om 21.30 uur zal de jaarlijkse leden- cq jaarvergadering plaats vinden. Het bestuur is momenteel bezig om hier een nieuwe invulling aan te geven, zodat er wat meer animo is voor een toch wel belangrijke jaarlijkse vergadering. Mocht je ideeën of tips hebben dan spreek één van onze bestuursleden aan (Ildar Vleugels, Peter Nowik, René van Bavel, Pascal Peeters, Frank Vusschers of Ingrid Meens).