Coronacrisis en je voetbalclub….

Beste leden,

Ten eerste hopen we natuurlijk dat jullie en jullie familie allemaal gezond zijn en blijven. Dan hebben we natuurlijk ook te maken met onze voetbalclub in deze tijden. Geen activiteiten, geen trainingen, geen wedstrijden, alles staat stop. Voetbalseizoen 2019/2020 is ten einde. We hebben inmiddels berichten ontvangen van gemeente, KNVB en het NOC-NSF en we zullen voor een gedeelte wel ergens een compensatie ontvangen maar er is ons ook duidelijk geschetst dat dit zeker niet hetzelfde resultaat zal hebben als had het gewone leven door kunnen gaan. We hebben inmiddels al enkele maatregelen kunnen nemen om de vaste lasten wat terug te kunnen draaien maar inkomsten zullen we in deze periode amper ontvangen.

Voor jullie is het natuurlijk belangrijk wat we met de contributie moeten doen, we hebben ook hier advies over ingewonnen, het is in principe zo dat contributie geïnd mag worden ook tijdens deze coronacrisis. Toch zijn wij als voetbalclub van mening dat we uit coulance tegenover onze leden geen contributie meer zullen innen vanaf april 2020. We realiseren ons dat we daarmee een uitzondering vormen op vrijwel alle overige clubs maar hopen hierdoor ook de binding tussen de club en de leden te versterken. Dit betekent dat we dus dit jaar 7 maanden contributie zullen innen, voor de automatisch incasso betekent dat er dit jaar nog een incasso zal plaats vinden voor de 2e seizoenshelft van 34 euro (veteranen 16 euro). Voor de maandelijkse incasso betekent dit dat er t/m maart geïncasseerd is of nog zal plaats vinden. Mocht je zelf je contributie overmaken dan dien je in totaal een bedrag van 119 euro (veteranen euro) te betalen. Mocht je twijfelen wat je betaald hebt of nog moet betalen dan kun je hiervoor terecht bij onze penningmeester Pascal Peeters 06-17848668.

We realiseren ons ook dat het vervelend is dat sommige activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden, hiervoor was alles al geregeld en heeft het een hoop energie gekost die nergens toe geleid heeft, één hiervan was onze vrijwilligersavond als dank voor al deze inzet en energie. We zullen dit zeker nog goed maken in de loop van het nieuwe seizoen op één of andere manier die verantwoord is naarmate de maatregelen die dan nog gelden. We hopen jullie allemaal weer snel in goede gezondheid te mogen ontmoeten en hopelijk is dat in het nieuwe voetbalseizoen dat ergens in augustus zou moeten starten.

#blijfgezond   #blijfbinnen #leteenbeetjeopelkaar #helpelkaareenhandje  #blijffit

Bestuur RKVVVaesrade